menu_lng=desc
menu_dir=1

טיפים לקופות גמל

 
6 טיפים לבחירה נכונה של קופת הגמל מאז רפורמת בכר והשינויים שחלו ביחס לייעוד קופות הגמל, הפכו קופות גמל ממכשיר חסכון לתקופה של 15 שנה לאחד הכלים המרכזיים בתכנון החסכון הפנסיוני. במקביל להגבלים שהוטלו על החסכון בקופה, הוטלו גם הקלות: הניהול עבר מהבנקים לבתי ההשקעות וחברות הביטוח, אפשרויות המעבר בין קופות הגמל השונות הפכו להיות אפשרות קלות לביצוע, מהירות, וללא קנסות ואיבוד ותק בקופה. היום קיים מגוון והיצע מרשים של קופות גמל שונות: קופות גמל מסלוליות, קופות גמל בניהול אישי, קופות גמל כלליות וכל זאת תחת חברות שונות המנהלות את נכסי הקופה. אם פעם הבחירה בבנק הכתיבה במידה רבה איזו קופת גמל נפתחה, המחסום הזה אינו קיים יותר, והאחריות עברה אל החוסך.
אז מהי בעצם קופת גמל כיום ואיך חוסכים בה? קופת גמל כיום היא שם כולל למספר מכשירי חסכון, אבל לרוב הכוונה היא לקופת גמל לתגמולים עצמאיים או שכירים. בקופת גמל לשכירים, העובד והמעסיק מפקידים מדי חודש לקופה. בקופה לעצמאיים (בה יכולים לחסוך גם שכירים וגם עצמאיים) החוסך לבדו משקיע, או כהפקדה חודשית או בהפקדות חד פעמיות. בשני המקרים המפקידים יזכו בהטבות מס על הפקדותיהם בקופה בדמות ניכוי וזיכוי ממס הכנסה. קיימת תקרה הקבועה בחוק לקבלת הטבת המס המתייחסת הן לאחוזי ההפקדה מכלל המשכורת החודשית או מדו"חות הרווח של העצמאים, והן לסכום ההפקדה השנתי עצמו. שכיר שהמעסיק מפריש עבורו למכשיר חסכון פנסיוני אחר ובוחר לפתוח במקביל גם קופת גמל לעצמאיים, יקבל הטבות מס רק על החלק במשכורת שהוא מעבר למשכורת הבסיס, שלפיה המעסיק מחשב את ההפרשות, ועד למשכורת הברוטו הכוללת הטבות שונות (הוצעות רכב וביגוד לדוגמה) עבורה הוא זכאי לקבל הטבת מס.
משיכת כספים המופקדים כיום בקופות הגמל תהיה עם היציאה לפנסיה בגיל המתאים. במידה ואין לחוסך חסכון פנסיוני המשלם לקצבה, שנצבר בו סכום מספיק לתשלום קצבה בגובה 3850 ש"ח חודשיים, הכספים מקופת הגמל ישתחררו לקופה אחרת וישולמו כקצבה. במידה ויש לחוסך כספים מספיקים לקצבה בגובה 3850 ש"ח, יתרת החסכון ניתנת להיוון ומשיכה כסכום חד פעמי גדול עם הפרישה לגמלאות. בניגוד למכשירי חסכון אחרים לפנסיה, בקופות הגמל לא מוטל קנס על היוון יתרת הסכום.
אילו מסלולי קופות גמל קיימים? ישנן שלושה אבות טיפוס של קופות גמל: • קופת גמל כללית – קופה בה הגוף המנהל מחליט מה יהיה הרכב נכסי הקופה ומה תהיה מדיניות ההשקעות בה. • קופת גמל מסלולית – קופה בה ידוע מראש הרכב סוגי ההשקעות ורמת הסיכון, למשל קופת גמל אג"ח מדינה או קופת גמל מנייתית. • קופת גמל בניהול אישי – קופה בה הנכסים מנוהלים על ידי החוסך עצמו או על ידי מנהל תיק ההשקעות שלו והרכב הנכסים מותאם אישית לחוסך. מאז רפורמת בכר, נקבע כי על מעבר כספים בין קופות גמל שונות לא יוטלו קנסות ולא יאבד ותק חסכון בקופה. כדי לעבור לקופת גמל אחרת כל שעליכם לעשות הוא לגשת לחברה אליה אתם רוצים לעבור ולחתום על הטפסים. להעברה עצמה תדאג הקופה אליה אתם עוברים. הרפורמה שיחררה אותנו מהאזיקים שכבלו אותנו לקופת הגמל מאז שהתחלנו לחסוך בה, אך במקביל העבירה את האחריות על הבחירה הנכונה לידי החוסכים, בחירה שבמגוון הקיים עלולה להשאיר לא מעט חוסכים מבולבלים.
6 טיפים לבחירה נכונה של קופת גמל 1. רמת הסיכון – קיים קשר בין רמת הסיכון לגובה התשואות האפשריות. בחירה מתאימה מתחשבת במידת אהבת הסיכון של החוסך, גילו ובאופק החסכון הצפוי.  ככל שהחוסך מבוגר יותר כך רצוי לבחור בקופת גמל בעלת רמת סיכון נמוכה יותר שתבטיח שמירה על הסכומים שנצברו, גם אם במחיר ירידה בתשואות.
2. תשואות הקופה – תשואות מגדירות את רמת הריווחיות של הקופה. כיוון ומדובר בחסכון לתקופה ארוכה, חשוב לבדוק את ביצועי הקופה ותשואותיה לאורך זמן, רצוי של מספר שנים. זכרו כי בחירה ברמת סיכון מסוימת משפיעה על התשואות המתקבלות, והשוו בין קופות גמל בעלות רמת סיכון דומה. אפשר לבצע השוואה בין קופות גמל שונות באתר גמלנט של הממשלה.
3. הרכב הנכסים - בידקו את הרכב נכסי הקופה. הרכב הנכסים קובע, בין היתר, את מידת החשיפה לסיכון.
4. דמי ניהול – עד השנה, קופות גמל היו זכאיות לגבות עד 2% מהצבירה מדי שנה כדמי ניהול. בפועל, קופות גמל שונות גבו אחוז שונה, נמוך יותר, מהתקרה המותרת להם על פי חוק. ככל שדמי הניהול ירדו כך סכום החסכון יעלה, במיוחד כשמדובר בחסכון לטווח של שנים רבות. מדובר בהבדלים שיכולים להביא לשינוי משמעותי מאד בגובה החסכון בסופו של דבר. השוו בין דמי הניהול הנגבים על ידי הקופות השונות ועמדו על המקח להוריד את דמי הניהול הנגבים.
5. החברה המנהלת – בידקו מי הגוף המנהל את קופת הגמל: עדיף לבחור בגוף פיננסי יציב בעל מוניטין וניסיון בניהול קופות גמל. כספי הפנסיה הם עתידכם, על תקלו ראש בהחלטה למי לתת להיות אחראי על כספים אלו.
6. שירות – במהלך תקופת החסכון היו מעורבים ודעו את מצב החסכון. בדרך זו תוכלו להחליט למשל על הזמן הנכון לעבור לקופת גמל אחרת. כדי לעשות זאת תהיו זקוקים למידע ברור להבנה ונגיש. ודאו כי תוכלו לקבל מידע זה מהחברה המנהלת בצורה קלה וכי השירות הוא טוב. מלבד נגישות לדוחות הכספיים ולמצב החסכון שלכם, שירות טוב משמעו כי תוכלו לקבל ייעוץ טוב יותר, ובהגיע העת גם למשוך את הכספים במינימום בירוקרטיה ומאמץ.
 
בחירה נכונה בקופות גמל היא משימה חשובה. הבחירה הזו למעשה תקבע את איכות חייכם לאחר הפרישה לגמלאות. אמנם מדובר במשימה מבלבלת, אך כדאי לעשות את המאמץ ולהשקיע בהחלטה זו, שכיום היא בידיכם ובידכם בלבד.
 

יצירת קשר