menu_lng=desc
menu_dir=1

התאמת ביטוח רכב

אחזקת רכב בימינו היא לא עסק זול. למחירי הדלק העולים בהתמדה נוספים עלויות תיקון, טיפול ורישוי יקרות ועל כל אלה יש לשלם על ביטוחי הרכב. ביטוחי רכב לבדם הם הוצאה של כמה אלפי שקלים בשנה, כשסוג הרכב, שנת הייצור ופרופיל הנהג משפיעים על המחיר המדויק. למרות העלות הגבוהה, רוב הרכבים בישראל מבוטחים גם על ידי ביטוח מקיף ועדיין, יש מקרים שבהם מוטב לוותר עליו ולהסתפק בביטוחי חובה וצד ג' או אפילו בביטוח חובה בלבד.

סוגי ביטוח רכב
שלושה סוגים של ביטוח רכב קיימים בשוק הרכב הישראלי : ביטוח החובה, ביטוח צד ג' וביטוח מקיף. ביטוח חובה מבטח אותנו, את מי שנוסע איתנו או את מי שיכול להנזק על ידי הרכב שלנו מפני נזקים גופניים כתוצאה מתאונה. הוא חוסך מאיתנו הוצאות גבוהות על טיפולים רפואיים במקרה של אסון וכשמו, הוא גם חובה על פי חוק ובלעדיו יורידו אותנו מהכביש. הכיסויים של ביטוח חובה הם קבועים בכל חברות הביטוח. מאז שנת 2005 מותר לחברות הביטוח לקבוע את התעריפים בעצמם, אך הפערים בניהם קטנים.

ביטוח צד ג' מגן עלינו מפני נזקים לרכוש שיכולים להגרם על ידינו כתוצאה מתאונה והוא משמעותי כשהנזק גדול. בדרך כלל ביטוח מקיף כולל בתוכו גם ביטוח צד ג' ולכן בחירה במקיף מיתרת רכישת ביטוח צד ג'.

ביטוח מקיף  מכסה את כל הנזק לרכוש למבוטח ולצד שלישי וגם  שריפות, גניבות, עצמים שנפלו על הרכב ופגעו בו וכל נזק אחר. מחיר ביטוח מקיף הוא המרכיב הגדול ביותר בחבילת הביטוחים והוא תלוי במגוון פרמטרים כמו שנת הייצור, גיל הנהג והיסטורית הנהיגה שלו, הפופולריות של הרכב בקרב גנבים ועוד. תוספות חשובות כמו רכב חלופי ושירותי גרירה יוסיפו לעלות הפוליסה.

מתי לוותר על ביטוח מקיף?
ברור המקרים, אם יש אפשרות לעמוד בעלות הביטוח, מומלץ לרכוש ביטוח מקיף, שהיתרון הכי גדול שלו הוא שאתם יכולים לישון בשקט, כשהרכב שלכם מכוסה מפני כל צרה שלא תבוא. יחד עם זאת, יש מקרים ששווה לשקול לוותר על המקיף ולהסתפק בביטוח צד ג' בלבד, למרות שיש בכך סיכון מסויים. ההפרש בין עלות המקיף לעלות ביטוח צד ג' נעה בין אלף וחמש מאות לאלפיים שקלים בשנה ואם הרכב שלכם לא עשה תאונה ולא נגנב לאורך שנים, מדובר בחסכון משמעותי. על ביטוח מקיף מומלץ לשקול לוותר כשהרכב נוסע מעט מאוד ורק בתוך העיר (כמו רכבים שניים רבים במשפחות) ואם הוא נמצא בסיכון נמוך לגניבה.
 
 

יצירת קשר