menu_lng=desc
menu_dir=1

ביטוח חיים

כל אדם המרגיש אחריות כלפי משפחתו – אשתו וילדיו, חייב לבטח את עצמו בביטוח חיים כנגד מקרה מוות חלילה.

אדם מפרנס את משפחתו בקביעות ואם חלילה קורה מקרה מוות, המשפחה נשארת ללא הכנסת המפרנס. דבר זה עלול לשבש את כל מהלך חיי האישה או בעלה והילדים.
לצורך זה, קיים ביטוח חיים בו המשפחה מבטיחה מראש שאם חלילה קורה משהו למפרנס המשפחה, לפחות מבחינה כלכלית, השארים יוכלו להמשיך את חייהם בכבוד ומבלי להזדקק לזולת או למוסדות סעד.

ככל שהאדם צעיר יותר, סכום הביטוח צריך להיות גבוה יותר , כי השארים אמורים להתפרנס מכספי ביטוח החיים במשך זמן גדול יותר.
לצורך קביעת סכום הביטוח, צריך לערוך תכנון פיננסי כדי לבדוק מה מקורות ההכנסה שיהיו למשפחה, אם חלילה לאחד מהם יקרה מקרה מוות. לפי מקורות ההכנסה והחוסר הצפוי מחשבים את סכום הביטוח הרצוי.

אל תאמר לי לא יקרה!
אף אחד מאיתנו לא חסין, והלוואי שזה לא יקרה והכסף יהא תרומה ולא נזדקק לכספי הביטוח.
 
בכל שאלה שיש, אנו נשמח לענות לך, ללוות אותך, ולבנות איתך תוכנית ביטוח חיים המתאימה ביותר לך.
 

יצירת קשר