menu_lng=desc
menu_dir=1

ביטוח בתי עסק

ביטוח העסק הינו ביטוח מורכב מאוד ודורש חשיבה מקצועית מיוחדת.
 
הביטוח הינו כנגד סיכונים אשר בהם עלול להמצא בעל עסק. ובין היתר, כנגד סיכוני אש, פריצה, רעידת אדמה, נזקי טבע, צד שלישי, חבות מעבידים, אובדן רווחים, אחריות מקצועית, חבות המוצר, ביטוח כספים, שבר מכני, ציוד אלקטרוני, סחורה בהעברה וכו' וכו'.

לכל עסק צריך להתייחס כדבר יחודי ולבנות עבורו את הפוליסה המתאימה במינימום עלויות.
 
כיום רוב בעלי בתי העסק נוהגים לקבל הצעת מחיר, ולפי זה להחליט היכן לבטח.
בעל עסק המבטח את עסקו צריך להיות מודע לכך, שמעבר לעלות הביטוח ישנם מרכיבים רבים, חשובים ביותר.
ולכן הוא צריך לבטח באמצעות סוכן, שלגביו הוא מקבל המלצות חמות ממבוטחים ותיקים, שהיה להם נסיון רב עם אותו סוכן.
 
המלל בתוך הפוליסה, וכן ניסוח דף הרשימה וההשתתפות העצמית הינם בעלי משמעות מכרעת בזמן טיפול בתביעות.
ניתן להגיע לתעריפים טובים מאוד עם תנאי פוליסה טובים וחשובים.
 
 
הכל תלוי במקצועיות וביכולת של סוכן הביטוח!
 
 

יצירת קשר