menu_lng=desc
menu_dir=1

ביטוח משכנתאות

בעידן שלנו, רוב המשפחות הרוכשות את ביתם, נעזרות בהלוואות הבנקים כדי לגייס את הכסף המתאים לרכישת הבית.
כדי להבטיח את כספי ההלוואה, מבקש הבנק לערוך ביטוח למבנה הממושכן לטובתו וכן ביטוח חיים ללווה או ללווים.
את סכום ביטוח המבנה המבוטח מעריכים בדרך כלל  עפ"י ערך המבנה ללא קשר לגובה ההלוואה.
את סכום ביטוח החיים מעריכים עפ"י גובה ההלוואה שניתנה ע"י הבנק.

ביטוח המבנה משועבד לטובת הבנק המלווה ובד"כ סכום הביטוח אינו משתנה.
ביטוח החיים גם הוא משועבד לטובת הבנק, אולם סכום הביטוח אמור להיות חופף לסכום ההלוואה שנותרה. כלומר ככל שהתקופה חולפת סכום הביטוח הולך וקטן עד תום תקופת ההלוואה.
ניתן לחשב בדיוק את הסכום אותו חייבים לשלם בעבור ביטוח המבנה וביטוח החיים, ולא לשלם סכומים גבוהים יותר הלא נדרשים.
אתם עומדים לרכוש  דירה? מזל טוב! צרו איתנו קשר עוד היום, ואנחנו נחשב ונבדוק בעבורכם את תוכניות הביטוח הטובות ביותר אותם הבנקים דורשים.
 
 

יצירת קשר

בעידן שלנו רוב המשפחות רוכשות את ביתם ונעזרות בבנקים בהלוואות כדי לגייס את הכסף המתאים לרכישת הבית.
כדי להבטיח את כספי ההלוואה מבקש הבנק לערוך ביטוח למבנה הממושכן לטובתו וכן ביטוח חיים ללווה או ללווים.
המבנה מבוטח בד"כ עפ"י ערך בניה ללא קשר לגובה ההלוואה וביטוח חיים עפ"י גובה ההלוואה שניתנה ע"י הבנק.
ביטוח המבנה משועבד לטובת הבנק המלווה ובד"כ סכום הביטוח אינו משתנה, ביטוח החיים גם משועבד לטובת הבנק אולם סכום הביטוח אמור להיות חופף לסכום ההלוואה שנותרה. כלומר ככל שהתקופה חולפת סכום הביטוח הולך וקטן עד תום תקופת ההלוואה.


בן שלומי את דרור סוכנות לביטוח בע"מ תמיד איתך
אנו לרשותך כדי להיות שליחך ולחפש עבורך את הטוב ביותר.
מייל – zion@shlomi-dror.co.il